Transformeren in het jaar 2020

Gepubliceerd op 12 januari 2020 om 20:20

ER IS GEEN...

  • warmte zonder de koude.
  • beweging zonder de stilstand.
  • vreugde zonder het verdriet.
  • kleur zonder het wit.
  • stilte zonder het geluid.
  • rust zonder de gejaagdheid.
  • leven zonder de dood.
  • licht zonder de duisternis.
  • liefde zonder de haat.
  • vertrouwen zonder de angst.

 

Veel van deze tegenstelden komen we op ons levenspad tegen tijdens ons verblijf hier op aarde.

Zo lang we het evenwicht tussen deze contrasten kunnen bewaren, brengen ze ons mooie groeikansen en leerprocessen.

Van zodra we uit balans geraken, brengen deze contrasten ons in de duisternis van stress, depressie, ziekte, burnout of andere kwalen.

 

Ieder van ons heeft echter de kracht in zich om zelf te bepalen en de keuze te maken hoe hij of zij in het leven wil staan. Kies je voor een wereld vanuit

vertrouwen of kies je voor een wereld vanuit angst? Deze innerlijke kracht wordt jammer genoeg voortdurend onderdrukt door het maatschappelijk

beeld dat ons wordt voorgehouden. Een beeld van een snelveranderende, gejaagde maatschappij, waar er weinig tot geen ruimte is tot rust, stilte of

bezinning. Waar er geen tijd meer lijkt te zijn voor echte ontmoetingen met jezelf en je naasten. Waar macht en geld regeren in plaats van vertrouwen

en liefde.  

 

Een maatschappelijk beeld dat onstaan is en gevoed wordt vanuit angst.

Angst om in geldnood te komen. Angst om ziek te worden of te sterven. Angst om niet aanvaard te worden. Angst om niet mee te zijn. Angst om er

niet bij te horen. Angst om iets te gaan missen. Angst om te kort te komen. 

Angst om...

 

We worden meegezogen in de mallemolen van de maatschappij. We volgen het maatschappelijk beeld als een kudde schapen. We leven meer vanuit

angst en zien steeds minder het licht. We raken het vertrouwen in ons eigen lichaam zoek.  Toch blijft onze innerlijke kracht vechten. Ons lichaam

stuurt signalen uit dat het zo niet verder kan. Wij (h)erkennen jammer genoeg niet tijdig deze signalen waardoor ons innerlijk kompas het noorden

kwijt raakt. Onze energie en krachten geraken op waardoor we het contact met onze ware Zelf verliezen. 

 

Nu is het moment om terug te kiezen voor een maatschappij dat gevoed wordt door vertrouwen om zo de duisternis te verslaan. Duisternis wordt

gevoed door angst en kan niet opboksen tegen het licht. Wanneer we leven vanuit vertrouwen, krijgt het licht terug meer controle over de

maatschappij. Hiervoor hebben we tijd en ruimte nodig om contact te maken met ons lichaam en onze ware Zelf. Dit kan door dagelijks

stiltemomenten, bezinngingsmomenten, meditaties, me-time maar vooral rust en stilte in te bouwen. Tijd en ruimte om te luisteren en te doorvoelen

wat jouw lichaam jou te vertellen heeft. Wanneer je van hieruit handelt en de balansen herstelt, kan je de innerlijke rust en kracht in jezelf terug

vinden. Zo kan jij mee bijdragen aan het terug winnen van een stukje licht in onze maatschappij.

 

Vele lichtwerkers kozen eerder bewust voor een wereld en een leven vanuit vertrouwen en liefde. De transformatie is in gang gezet door hen. Ook

jij kan jouw licht bijdragen door bewuster in het leven te staan en te leven vanuit jouw innerlijke kracht en jouw ware Zelf. 

 

Zo onstaat er meer en meer een maatschappelijk beeld dat gevoed wordt vanuit vertrouwen.

Vertrouwen in een voldoende geldstroom. Vertrouwen in het leven. Vertrouwen in ons zelfgenezend vermogen. Vertrouwen in accepteren en

aanvaarden. Vertrouwen in een goede afloop. Vertrouwen in de liefde.

Vertrouwen in...

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.