WETTELIJKE KENNISGEVING

 

 

 

 

 

 

 

 

KIKO@HOME BelevingsDozen is een initiatief van Kind In Kunst Ontmoetingen (www.kikoarendonk.be)

U mag de Kind In Kunst Ontmoetingen website en de informatie hierop gebruiken: de verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van Kind In Kunst Ontmoetingen.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kind In Kunst Ontmoetingen verkrijgen. 

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.